Daruj Kvet

Zavlažovanie športovísk

Ani dobrý tým na nekvalitnom travníku pravdepodobne nedosiahne tých najväščích úspechov. Radi by sme preto s našim tymom odborníkov prispeli k Vaším športovým úspechom postavením kvalitného ihriska pre Vás.
  •  Zistime zdroje vody
  • Poradíme zo zavlažovaním
  • Navrhneme umely zavlažovaci systém
  • Zavedieme umelý zavlažovaci systém
  • Prípravíme umely zavlažovací systém k zimnému spánku